founding memeber german

Members:

 Dr. Anjana Dongol

Dr. Deepa Chudal 
 Dr. Suman Raj Tamrakar Dr. Binamra Sigdel
 Dr Abha Shrestha Dr. Jakia Ahamed
 Dr. Bendana Sharma Dr. Shreshi Aryal
 Dr. Yam Dwa Dr. Babita Thapa
 Dr. Baburam Dixit Dr. Buddhi Shrestha
 Dr. Sunita Bhandari Dr. Subbha Shrestha
 Dr. Reena Shrestha Dr. Amrit Pokhrel
 Dr. Rashmi Bastakoti Dr. Santosh Sharma
 Dr. Noora Pradhan Dr. Kripa Sherchan
 Dr. Bhagirathi Kayastha Dr. Inaya Abdul Rahim
 Dr. Suresh Kayastha Dr. Swati Sapan
 Dr. Aakriti Bharati Dr. Kritipal Subedi
 Dr. Rupa Baigain Dr. Kriti Agrawal
 Dr. Kritina Singh Dr. Manoj Pokhrel
 Dr. Jeena Baaniya Dr. Sewak Shrestha
 Dr. Kamala Ojha Dr. Anjali Subedi
 Dr. Aakash Aryal Dr. Tulasa Basnet
 Dr. Kabin Bhattachau
 Dr. Rubina Shrestha
 Dr. Neeta Timilsina
 Dr. Manoj Lamsar
 Dr. Neeva Sharma
 Dr. Arun Yadav
 Dr. Deepak Shrestha